- Reset + PDFPrindi

783. M. Kokajevi nimetamine ja M. Martinsoni tagasikutsumine

01.06.2016

1. Nimetan Merike Kokajevi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Valgevene Vabariigis, asukohaga Minskis.

2. Kutsun tagasi Mait Martinsoni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Valgevene Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 03.06.2016, 6