- Reset + PDFPrindi

780. M. Koka nimetamine ja T. Lukk'i tagasikutsumine

01.06.2016

1. Nimetan Marten Koka Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Hiina Rahvavabariigis, asukohaga Pekingis.

2. Kutsun tagasi Toomas Lukk'i, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Hiina Rahvavabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 03.06.2016, 3