- Reset + PDFPrindi

774. J. Vanaveski nimetamine ja T. Kuke tagasikutsumine

13.05.2016

1. Nimetan Jana Vanaveski Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Leedu Vabariigis, asukohaga Vilniuses.

2. Kutsun tagasi Toomas Kuke, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Leedu Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 17.05.2016, 2