- Reset + PDFPrindi

778. Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

16.05.2016

Riigikogus vastu võetud 11. mail 2016

Avaldatud RT I, 20.05.2016, 1