- Reset + PDFPrindi

781. J. Jõesaar-Ruusalu nimetamine ja S. Tiigi tagasikutsumine

01.06.2016

1. Nimetan Janne Jõesaar-Ruusalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Norra Kuningriigis, asukohaga Oslos.

2. Kutsun tagasi Simmu Tiigi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Norra Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 03.06.2016, 4