Valimiskogu valis Tallinnas Estonia teatris
174 poolthäälega Eesti Vabariigi presidendiks
Toomas Hendrik Ilvese 2006. aasta 23. septembril.
President Ilves andis ametivande Riigikogu
ees 9. oktoobril 2006.

29. augustil 2011 valiti Toomas Hendrik Ilves
73 poolthäälega Riigikogu esimeses hääletusvoorus
Vabariigi Presidendiks.
Teise ametivande andis president Ilves
10. oktoobril 2011.

 

Vabariigi Presidendi ametiaeg
kestab viis aastat.

Loe lisaks presidendi valimiste ja ametiaja kohta


- Reset + PDFPrindi

Vanne

vanne-4

Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.

Põhiseaduse § 81