Eesti riigipeade loetelu 1918. aastast alates ning nende tegevuse õiguslikud alused