- Reset + PDFPrindi

776. M. Mõttuse nimetamine ja M. Haljase tagasikutsumine

13.05.2016

1. Nimetan Marin Mõttuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Türgi Vabariigis, asukohaga Ankaras.

2. Kutsun tagasi Miko Haljase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Türgi Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 17.05.2016, 4