- Reset + PDFPrindi

775. W. M. Laanemäe nimetamine ja K. Taela tagasikutsumine

13.05.2016

1. Nimetan William Mart Laanemäe Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Saksamaa Liitvabariigis, asukohaga Berliinis.

2. Kutsun tagasi Kaja Taela, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Saksamaa Liitvabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 17.05.2016, 3