- Reset + PDFPrindi

777. K. Taela nimetamine ja M. Maasika tagasikutsumine

13.05.2016

1. Nimetan Kaja Taela Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Matti Maasika, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Liidu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 17.05.2016, 5