- Reset + PDFPrindi

Hariduspreemia

STATUUT

Vabariigi Presidendi hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Oma kandidaadi võivad esitada eespool toodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused, samuti kõik haridusalal tegutsevad ühendused. Sobilikke kandidaate võivad esitada ka kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), preemiale esitatud tegevuse üksikasjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatute hulgast kolm preemia saajat. Kultuurirahastu võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt.

Preemia määramise otsus tehakse konsensuse alusel ja kooskõlastatakse Danske Bank A/S Eesti filiaaliga (edaspidi nimetatud Danske Bank).

Preemia antakse kätte iga aasta sügisel.

Preemia suurus on 12000 eurot, see jagatakse kolme saaja vahel. Preemiat rahastab Danske Bank. Danske Bank kohustub preemiat rahastama järgmise kolme aasta jooksul alates koostöölepingu sõlmimisest.

Preemiad annab üle Vabariigi President.
 

logo 


 

Senised laureaadid:
(Aastatel 2003 kuni 2008 rahastas hariduspreemiat Hansapank)


2003

Tarmo Kerstna - Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, kauaaegne direktor ja hariduselu tegelane
Kersti Nigesen - Vanalinna Hariduskolleegiumi juhataja, uut tüüpi haridusasutuse ja ainulaadse haridusmudeli looja
Martin Ehala - TPÜ eesti keele õppetooli juhataja, professor ja õppekirjanduse koostaja


2004

Jüri Vene - kauaaegne koolijuht, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja
Tiia-Ester Loitme - lastekoori Ellerhein juhataja 1989. aastast. Suurepärane muusikaõpetaja, rahvusvaheliselt tunnustatud koorijuht ning koolimuusika pedagoog
Irene Käosaar ja Peeter Mehisto - eduka keelekümblusprogrammi juhid ja uue keeleõppemetoodika juurutajad Eestis


2005

Lauri Leesi - Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor, humanistliku vaate viimine õppe-ja kasvatustegevusse
Inge Unt - TÜ emeriitprofessor, Eesti didaktikakoolkonna rajaja
Evald Laprik - kauaaegne hariduselu korraldaja, Eesti Koolijuhtide Ühenduse asutaja


2006

Helgi Uudelepp - Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Mart Kuurme - Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja
Rein Grünbach - Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi kunstiõpetaja


2007

Tiina Talvi - Lümanda Põhikooli bioloogiaõpetaja ja direktor
Ene Jakobson - tantsuansambli "Sõleke" looja ja kauane eestvedaja
Vladimir Ossipov - Tallinna 53. Keskkooli keemiaõpetaja


2008

Nora Mals - Tallinna Reaalkooli vene keel õpetaja
Ülle Liiber - geograafiaõpikute autor ja geograafiaõpetajate koolitaja
Urve Krause - Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor


2009

Urmas Kokassaar – Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor ning Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogia ja keemia süvaõppega loodussuuna bioloogiaõpetaja
Terje Varul – Kolga keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Heli Adamovitš – Narva lasteaed "Päikene" juhataja


2010

Leili Sägi - Pärnu Vene gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Villu Baumann - Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Maia Lilje - Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikajaloo õpetaja


2011

Viivi Maanso - TLÜ emeriitdotsent
Andres Talts - Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja
Reet Noorlaid - Tartu Miina Härma Gümnaasiumi inglise keele õpetaja


2012

Aime Punga - Hugo Treffneri Gümnaasiumi õppealajuhataja
Toom Õunapuu - pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise metoodik ja õppekirjanduse autor
Urve Keskküla - Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetaja, võimlemispidude ja mitmete tantsupidude kunstilise toimkonna liige, võimlemiskavade autor-lavastaja


2013

Tiiu Peäske - Tallinna Muusikakeskkooli keelpilliosakonna juhataja, kauaaegne viiuliõpetaja ning tuntud interpreetide õpetaja
Epp Vodja - SA Junior Achivement Eesti tegevjuht, Tallinna 21. Kooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning õpilasfirmade programmijuht
Mart Noorma - Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, tudengisatelliidi projekti algataja ja juht ning teaduse propageerija


2014

Kadri Leppoja - Tartu Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja, kelle koorilauljad on osalenud mitmetes muusikalavastustes, koore on korduvalt kutsutud esinema üleriiklikele üritustele
Väino Ratassepp - aktiivne ja pika kogemusega pedagoogikateadlane ja keemiaõpetaja, osalenud põhi- ja keskkoolide keemiaõpetuse õppeprogrammide väljatöötamises, avaldanud arvukalt keemiaalaseid artikleid, keemia töövihikuid üldhariduskoolile ning 12 keemiaõpikut
Galina Trofimova - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogiaõppe osakonna juhataja, arendanud ja populariseerinud kutseharidussfääris neid erialasid, mis esinevad vaid Ida-Virumaal – mäetööd, keemiaprotsesside operaator, tööstustehnoloogia


2015

Lilian Tambek - Viljandi Kutseõppekeskuse füüsikaõpetaja, kellel on 52-aastane pedagoogiline staaž ja teaduskraad füüsika didaktika alal. 2014. aastal asutas ta MTÜ Taibukate Teaduskooli, mis on saanud populaarseks ja tekitanud paljudes õpilastes huvi reaal- ja loodusainete vastu.

Hele Kiisel - Hugo Treffneri Gümnaasiumi kauaaegne matemaatikaõpetaja, õpetaja-metoodik, hariduselu edendaja. Lisaks õpetajatööle on ta mitme kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduse initsiaatoriks ja läbiviijaks. Kiisel on olnud üks eestvedajaid traditsioonilisel Viie Kooli Võistlusel reaalainetes. Ta on Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juht, osalenud aktiivselt erinevate matemaatika-alaste raamatute väljaandmisel, teinud koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajate koolitusel.

Hendrik Agur - Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor, kes rakendas koolis õppetoolide süsteemi, mis kaasas kõik õpetajad kooli oluliste otsuste vastuvõtmisse ja juhtimisse, tänu millele paranes õppekasvatustöö kvaliteet. Tema algatusel on kasutusele võetud mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, sealjuures esimesena Eestis elektrooniline õpilaspilet ja m-õpilaspilet, kasutatakse uusi lahendusi õppetöö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks.