- Reset + PDFPrindi

Reaalteaduste eripreemia

STATUUT


Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia statuudi tähenduses loetakse reaalteadusteks matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, arvutiteadust, bioinformaatikat ja geenitehnoloogiat.

Erandkorras võib Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu otsustada anda preemia ka muu õppedistsipliini eest, mis vastab eripreemia olemusele ja mõttele.

Selleks esitab eripreemia taotleja koos nõutavate dokumentidega nõukogule avalduse, kus on ära toodud preemia määramist mõjutavad asjakohased põhjendused.

Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia võib määrata inimesele:
kes on paistnud silma reaalteaduste õpetajana ja/või õppejõuna mis tahes õpitasandil;
kelle õpilased on leidnud äramärkimist rahvusvahelistel võistlustel või saavutanud häid kohti reaalteaduste olümpiaadidel;
kes on koostanud reaalteaduste õpikuid ja metoodilisi materjale;
kes on reaalteadusi õpetades algatanud praktilisi uuendusi ning viinud neid ellu.

Oma kandidatuuri eripreemiale võivad esitada eespool toodud nõuetele vastavad inimesed ise, samuti nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused ning vastaval eri- ja haridusalal tegutsevad ühendused. Kandidaate võivad esitada ka õpilased või üliõpilased, õpilas- ja üliõpilasorganisatsioonid ning -esindused. Õigus sobilikke kandidaate välja pakkuda on ka kultuurirahastu nõukogu liikmetel.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus);
eripreemiale vastava tegevuse üksikasjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega.

Nimetatud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Kultuurirahastu nõukogul on õigus preemiakandidaatide kohta küsida lisateavet taotleja koolilt, haridusasutuselt, erialaühenduselt vmt organisatsioonilt.

Kultuurirahastu võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatud kandidaatide hulgast eripreemia saaja. Otsus kooskõlastatakse Skype Eestiga.

Eripreemia antakse kätte iga aasta sügisel.

Eripreemia suurus on 4000 eurot. Preemiat rahastab Skype Eesti.

Eripreemia annab üle Vabariigi President.


Skype
 

Senised laureaadid:


2009
Mihhail Gusev – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli matemaatikaõpetaja


2010
Allar-Reinhold Veelmaa - Loo keskkooli matemaatikaõpetaja


2011
Hilja Afanasjeva - Tartu Ülikooli Teaduskooli metoodik


2012
Elmu Mägi - Pärnu Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja


2013
Jaan Kalda - füüsik, TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur, rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide Eesti võistkonna pedagoogiline juht


2014
Indrek Peil - Saaremaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja ja pedagoog-metoodik, algatas ja korraldab siiani üleriigilist õpilaskonverentsi "Saaremaa Miniteaduspäevad", mis on märkimisväärselt kaasa aidanud teaduse populariseerimisele 6.-12. klassides õppivate noorte hulgas


2015
Erkki Tempel - Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, kes õpetab nii keemiat kui ka füüsikat Eesti riikliku õppekava alusel ning inglise keeles keemiat rahvusvahelise õppekava alusel õppivatele õpilastele.