- Reset + PDFPrindi

Vabariigi Presidendi abikaasa allfond

KINNITATUD Kultuurirahastu Nõukogu poolt
22. mail 2003

Vabariigi Presidendi abikaasa allfond

STATUUT

1. SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastul on õigus välja anda kindla suunitlusega preemiaid ja stipendiume, mis on seotud Eesti kultuuri, hariduse või teadustegevusega.
Kultuurirahastu võib eraldada nimetatud valdkondades ka mitmesuguseid tegevustoetusi.

2. Kultuurirahastu on moodustanud Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi koos tema juhtimisel tegutseva nõukojaga. Vabariigi Presidendi abikaasa allfond on heategeva suunitlusega ning keskendub eelkõige sotsiaalsfäärile.

3. Allfondi loomise ajendiks on asjaolu, et suur osa eesti peresid elab alla vaesuspiiri ning nende lastel puuduvad tingimused oma võimete väljaarendamiseks, vastava koolituse saamiseks ja oma vaimse potentsiaali rakendamiseks tulevases elus. Allfond toetab vähekindlustatud peredest pärit laste haridust, samuti ka erakordsetesse olukordadesse sattunud lapsi ja peresid, vanureid, puuetega inimesi jt. abivajajaid.

4. Allfond koosneb eraisikute, ettevõtete või organisatsioonide annetustest ja on aruandekohuslane Kultuurirahastu nõukogu ees üks kord aastas.

5. Annetajad võivad määratleda oma annetuste sotsiaalsfääri või sihtgrupi ning nad võivad olla ka nimeliselt ära märgitud.

6. Allfondi nõukoda koosneb annetajatest või nende esindajatest ja tunnustatud asjatundjatest.

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu