- Reset + PDFPrindi

Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu stipendiumide ja preemiate statuut

Kinnitatud SA VP
Kultuurirahastu
Nõukogu poolt
29. septembril 2000

Sihtasutusel Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (edaspidi Kultuurirahastu) on õigus välja anda kindla suunitlusega stipendiume ja preemiaid, mis on seotud Eesti kultuuri-, hariduse- või teadustegevusega. Stipendiume ja preemiaid antakse välja nii üksikisikuile kui isikute gruppidele vastavalt nende poolt esitatud avaldustele.

Kindla suunitlusega stipendiumide ja preemiate väljaandmiseks võib Kultuurirahastu võtta vastu sihtotstarbelisi annetusi ning sõlmida kokkuleppeid juriidiliste ja eraisikutega. Nimetatud kokkulepetes määratakse kindlaks: stipendiumi või preemia suurus; millisele sihtgrupile on see mõeldud; kes teevad valiku taotluste vahel; kui tihti seda välja antakse jms.

Kõiki stipendiume ja preemiad annab välja Kultuurirahastu. Preemiate ja stipendiumide väljaandmisel märgitakse, kelle annetusega on väljaantav summa seotud.