- Reset + PDFPrindi

President Ilves IT-tippfoorumil Vilniuses: e-teenuste turvalisus ei tähenda kapseldumist

07.11.2013

President Toomas Hendrik Ilves esines täna Vilniuses rahvusvahelisel kasvule, loovusele ja innovatsioonile pühendatud IKT-tippfoorumil ICT2103. Uuendusele ja sildade ehitamisele pühendatud arutelu käigus kõneles Eesti riigipea usalduse tähtsusest e-teenuste arendamisel ja innovatsiooni edendamisel, eriti viimasel ajal privaatsuse teemal tekkinud murede valguses.

"Praegu kipub suund olema pigem sildade lammutamise ja kindluste ehitamise poole kui vastupidi," väitis ta ja hoiatas, et usalduse kaotamine ja sulgumine sunniks meid lõpuks loobuma kõigest positiivsest, mida oleme seni infotehnoloogia abil saavutanud.

"See, mida oleme Eestis seni saavutanud, on võimalik tänu heale pilvepõhisele arhitektuurile ja turvalisele e-identiteedile," ütles president Ilves. E-teenuste turvalisus koosneb kolmest elemendist: privaatsus, terviklus ja käideldavus. Hiljutiste skandaalide tõttu tuntakse praegu enim muret privaatsuse pärast, kuid tegelikult on suurim oht andmete tervikluse rikkumine ehk nende moonutamine, sest just valeandmete sattumine süsteemidesse võib lamandada eluks vajalikku taristut või ohustada inimelusid.

"Me ei tohiks unustada, et tehnoloogia eesmärk on elukvaliteedi tõstmine," kõneles president Ilves. Seetõttu peavad mõistma nii poliitikud kui ka ettevõtjad, et 19. sajandi seadusandlusega 21. sajandi võrgustunud maailma ohtusid lahendada ei saa.

Eesti riigipea esines täna Vilniuses ka foorumiga ICT2013 seotud seminaril Leedu Teaduste Akadeemias, kus teemaks oli Euroopa Liidu ühisturu ja pilvandmetööstuse arendamine. Seal rääkis ta, et ka Euroopa ühisturu ja sealhulgas digitaalse teenusteturu arendamisel on võtmeks usaldus.

"Me ei tohi reageerida praegusele usalduskriisile kapseldumisega ja piiride tõmbamisega," hoiatas president. Selle asemel on vajalik selge rahvusvaheline seadusandlus, turvaline andmetöötlussüsteemide arhitektuur ja nutikad tehnilised lahendused, et me saaksime liikuda ühiste ja ka riigipiiride üleselt ühildatavate ning ühtlasi turvaliste e-teenuste suunas kogu Euroopas.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229