- Reset + PDFPrindi

President Ilves hakkab juhtima interneti haldamisega tegelevat globaalset ekspertide kogu

19.11.2013

President Toomas Hendrik Ilves hakkab juhtima rahvusvahelise organisatsiooni ICANN (Interneti Nimede ja Numbrite Määramise Korporatsioon) poolt kokku kutsutud ekspertide kogu, kuhu kuuluvad valitsuste, kodanikuühiskonna, erasektori, rahvusvaheliste organisatsioonide ja IT-kogukonna esindajad üle maailma. Kogu eesmärgiks on arutada internetiga seotud globaalseid väljakutseid ning säilitada küberruum riigipiiride ülese, vaba infoliikumise ruumina.

Ekspertide kogu, mille liikmed kohtuvad esimest korda detsembrikuus Londonis, annab välja kõrgetasemelise raporti, kus on kaardistatud internetiga seotud globaalsed väljakutsed ja küberruumi arengu võimalikud tulevikusuunad ning põhimõtted.

President Ilvese sõnul on vajalik laiahaardelise ekspertide kogu abiga luua üldised suunad ja lahendused internetivabaduse tagamiseks ning kindlustada edasine võimalus riigipiire ületava, globaalse virtuaalruumi säilitamiseks ja arendamiseks. Eesti riigipea on korduvalt rõhutanud globaalse internetivabaduse, sealhulgas sõnavabaduse ning info kättesaadavuse olulisust ning viidanud autoritaarsete riikide soovile luua ja rakendada interneti vabadust piiravaid regulatsioone.

"Nad väidavad, et piirangud küberruumis on vajalikud küberkuritegevuse ja küberterrorismiga võitlemiseks, kuid tegelikkuses takistavad nad sellega oma kodanike vabadust," ütles president Ilves.

Infovabaduse piiramiseks tuuakse nüüd lisaks küberkuritegevusele ettekäändeks luureskandaalide paljastusi, kuid nende argumentide esitajad ei talu pahatihti sõnavabadust ka väljaspool internetti, nentis riigipea. President Ilvese sõnul on paljastunud probleemide valguses oluline leida tasakaal info vaba liikumise, privaatsuse ja turvalisuse vahel; selleks on vajalikud nii tehnilised lahendused kui ka digiajastule kohandatud seadusandlus, riikide sees ja ka rahvusvaheliselt. "Eesti ID-kaardile ja X-teele rajatud süsteem on osutunud turvalise, kuid vabadust mitte piirava lahendusena maailmas teenäitajaks, mistõttu on väga suur rahvusvaheline huvi Eesti lahenduste vastu," lisas ta.

Kogusse kuulub 19 liiget, kes tegutsevad oma organisatsioonilisest kuuluvusest sõltumatult, nende seas näiteks Fadi Chehade, ICANN'i tegevjuht ja president, Vint Cerf, Google asepresident, Mitchell Baker, Mozilla Foundation'i eesistuja, Jimmy Wales, Wikipedia üks loojatest ja Mohamed al Ghanem, UAE Telecommunications Regulatory Authority looja.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229