- Reset + PDFPrindi

Riigikaitse nõukogu arutas Eesti IT-alaseid haavatavusi ja riigi pagulaspoliitikat

09.02.2016

President Toomas Hendrik Ilvese kutsel kogunenud riigikaitse nõukogu keskendus riigi IT-valdkonna võimalikele haavatavustele, koostööle erasektoriga, krüptograafia-alase teadlikkuse tõstmisele, samuti riigi infosüsteemide rahastamisele ning Euroopa Liidu pagulaskriisile.

"Riik peab olema tark tellija. Selleks tuleb investeerida inimestesse, et meil oleks suutlikkus hallata kogu IT-arenduse tsüklit tellimuse koostamisest kuni ülalpidamise ja edasiarendamiseni," rõhutas president Ilves, rääkides avaliku ja erasektori koostööst riigile olulise IT-taristu haldamisel.

"Eesti riigil on vaja adekvaatselt hinnata krüptograafia maailmas toimuvaid arenguid ning kuidas need mõjutavad riigi infosüsteemi turvalisust. Meil on vaja tõsta Eesti riigisektoris teadlikkust krüptograafiast, et riik oleks tellijana võimeline võtma õigeaegselt kasutusele kaasaegseid ja turvalisemaid lahendusi," ütles riigipea.

Pagulaskriisi puhul möönis riigipea, et tuleb leida tasakaal meie välispoliitiliste huvide ja sisejulgeoleku vahel. Tema sõnul vajab Euroopa Liit pikemalt ettevaatavat pilku, mis tähendab õppimist pagulaskriisi senistest vigadest, et neid tulevikus vältida ja see võtaks hoogu maha ka populismi levikult.

"Eesti aga vajab praegu rohkem riigimehelikke otsuseid, mis toetavad Euroopa Liidu sisemist solidaarsust ja seeläbi Eesti kui riigi turvalisust," rõhutas president Ilves.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond