- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Otepää Gümnaasiumi asutamise 100. aastapäeva pidulikul aktusel Otepääl 3. oktoobril 2007

Austatav Otepää Gümnaasiumi direktor härra Aivo Meema,
lugupeetavad õpetajad, vilistlased ja õpilased,
mu daamid ja härrad!

 

Mitte miski pole ühe rahva ajaloos pelgalt pime juhus. Suured ettevõtmised – näiteks esimene üldlaulupidu 1869, Eesti riigi loomine 1918 ja selle taastamine 1991 – nõudsid kõik sobivate tingimuste küpsemist. Et siis, kui elu tõesti justkui juhusena tegevuseks loa andis, vormiti see eeltöö ka tulemuseks.

Mistõttu pole juhus seegi, et sada aastat tagasi pöörati Eesti haridusloo järjekordne lehekülg just siin, Otepääl-Nuustakul, kui uue kalendri järgi 3. oktoobril algasid koolitunnid Nuustaku Progümnaasiumis.

Kus mujal saigi see sündida, kui teame, et just siinkandis tegutses 17. sajandi lõpus koolmeistrina Forseliuse seminari üks esimesi kasvandikke Ignatsi Jaak. Mees, kelle lugemise ja laulmise oskus viidi koguni toonase valitseja Rootsi kuninga palge ette.

Enam kui kakssada aastat tagasi, 1806. aastal, otsustati just Otepääl avada Eesti üks esimesi kihelkonnakoole. Siin töötas ülemöödunud sajandi teisel poolel esimesi Eesti soost kirikuõpetajaid, meie rahva suurkuju Jakob Hurt. Just Otepää kirikus õnnistati 1884. aastal meie rahva sinimustvalge lipp.

Siit mitte kaugelt, Pühajärvelt, on alati ammutanud inspiratsiooni ja häid mõtteid meie rahva parimad kirjanikud ja kunstnikud. Siin saavadki sündida head ja kestvad asjad.

Kui loeme Mart Laari uurimust Eesti ärkamisaja tegevuse ja tegelaste kohta, siis näeme, et just Tartumaa paistis silma erilise ärksuse poolest. Tartumaal omakorda pulbitses rahvuslik elu kõige ärksamalt Tartu linnas ja Otepää kihelkonnas.

Mistõttu pole juhus, vaid on täiesti loogiline, et samale 19. sajandi teisel poolel eestimeelseks kobestatud pinnasele rajati ka esimesed eestikeelsed gümnaasiumid. Kohe, kui 20. sajandi algusaastate muutunud poliitilised olud seda lubasid. 1906. aastal Tartusse ja Pärnusse ning 1907. aastal Otepääle.

Saja aastaga on kõik meie ümber tundmatuseni muutunud. Aga see Otepää sajanditepikkune ärksameelsus, mida ka siinne gümnaasium toidab, on jätkuvalt alles.

Siin koolis tehakse õppimise ja õpetamise tööd südamega. Tehakse tunnetega, mida ei kajasta ükski rida Eesti niinimetet edukate koolide edetabelis. Aga selleski pingereas, nagu teame, pole Otepää Gümnaasiumil midagi ega kedagi häbeneda.

Palju õnne teile kõigile oma kooli sajanda juubeli puhul. Hoidke oma kooli! Hoidke selle vaimu! See on sajandite vältel aidanud siin luua kordumatut õhustikku. See on teinud Otepääst Eesti ühe tunnusmärgi, nüüd üha enam ka aasta soojematel kuudel. Veel kord palju õnne!