- Reset + PDFPrindi

President Ilves: Eesti ühiskond ei ela üle sallimatust oma inimeste suhtes

President Ilves: Eesti ühiskond ei ela üle sallimatust oma inimeste suhtes © Raigo Pajula

09.10.2014

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas alla otsusele, millega kuulutas välja täna Riigikogus vastu võetud kooseluseaduse.

"Demokraatliku Eesti alusdokument – meie põhiseadus – nõuab kõigi inimeste võrdset kohtlemist. Eesti ühiskond ei ela üle sallimatust omaenda inimeste vastu. Meid on liiga vähe, et kedagi diskrimineerida," ütles riigipea.

"Kooseluseadus võimaldab reguleerida kõigi koos elavate paaride varasuhted, ülalpidamiskohustused ja muud vastastikused õigused ning kohustused, samuti õigused ja kohustused ühiselt kasvatatavate laste suhtes. Sama sihi saavutamine eraõiguslike lepingutega ei ole praktikas võimalik. Perekonna määratlust see seadus ei muuda: muutused on juba toimunud tegelikus elus nii Eestis kui mujal. Seda kõike toetab ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika: samasooliste paaride ja nende peres kasvavate laste ebavõrdne kohtlemine võrreldes teiste peredega on keelatud. Laste õigused peavad olema samaväärselt kaitstud sõltumata sellest, kas nad kasvavad bioloogilise ema ja isaga, üksikvanemaga või kasuvanematega, sealhulgas bioloogilise ema või isa ja tema samast soost partneriga," ütles president Ilves.

Ta tõdes, et kooseluseadust on ette valmistatud ja arutatud aastaid, intensiivselt alates tänavu kevadest.

Inimõigusi austavas ühiskonnas on ka samasoolistel paaridel õigus elada pereelu ning mitte kogeda ühiskonna halvakspanu ja ebavõrdset kohtlemist, rõhutas riigipea.

"Seaduse vastuvõtmine ei muuda kellegi seksuaalset sättumust, ei vii kokku ega lahku samasooliste inimeste perekondi ega muuda tõsiasja, et neis peredes kasvab lapsi. Pole vähimatki seost seaduse vastuvõtmise ja Eesti rahva kestmise vahel," ütles president Ilves. "Eesti peab olema parim mõeldav paik kõikidele eesti inimestele. Meil on iga inimene oluline. Lahke ja mõistev suhtumine üksteisesse ning üksteise eluvalikuisse muudab Eestit suuremaks, paremaks ja kindlamaks."


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229