- Reset + PDFPrindi

Balti-USA tippkohtumise eelsed Ameerika Ühendriikide, Eesti, Leedu ja Läti presidentide pressiavaldused

30.08.2013

Valge Maja, 30.08.2013


PRESIDENT OBAMA: Arusaadavalt on mul väga hea meel kohtuda oma kolleegidega, nagu ka asepresidendil. [...] Niisiis, tere tulemast Valgesse Majja, president Ilves, president Grybauskaitė ja president Bērziņš! Riikidel, mida nad esindavad, on Ameerika Ühendriikidega väga tihedad sidemed nii liitlastena kui ka meie erakordsete inimestevaheliste suhete tõttu.

Ma tänan siinviibivaid presidente ja Balti riikide rahvaid kõige eest, mida nad teevad demokraatia edendamiseks nii oma riigis kui ka mujal maailmas. Balti riigid kuuluvad NATOs meie usaldusväärseimate liitlaste hulka ja meie tahe tagada nende julgeolek on kaljukindel. Meie sõdurid toovad Afganistanis ühiselt ohvreid ja muidugi toetavad Balti riigid meie sõdureid ka pärast NATO missiooni muutumist.

Me räägime täna ühisest huvist kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkuleppe teemal peetavate läbirääkimiste vastu. See kokkulepe loob Balti riikidesse ja Ameerika Ühendriikidesse uusi töökohti. Me tegeleme arenguabiprojektidega, mis hõlmavad ka institutsioonide ülesehitamist ja kodanikuühiskonna tugevdamist Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia areneva demokraatiaga riikides. Kindlasti räägime ka omavahelistest suhetest NATO raames ja ühistest julgeolekuprobleemidest.

Mul on olnud võimalus kohtuda kõigi kolme presidendiga väga mitmesugustes olukordades ja erinevatel tippkohtumistel. Nad on olnud Ameerika Ühendriikide väga head sõbrad. Me oleme nende üle väga uhked. Ja ma tahan igaüht neist tänada nende juhtrolli eest. Me teame, kui kaugele Eesti, Läti ja Leedu on vaid kahe viimase aastakümne jooksul jõudnud, ning ma tean, et eelseisvatel aastakümnetel saavutame veelgi rohkem.

Nüüd annaksin igale riigijuhile võimaluse öelda mõned sõnad. Kõigepealt president Ilves.


PRESIDENT ILVES: Tänan! Tegelikult tahaksin kõigepealt tänada president Obamat kutse eest. Me oleme Ameerika Ühendriikidele ja teile isiklikult väga tänulikud teie juhtrolli, pühendumuse ja toetuse eest.

Praegusel ajal on kõige põletavam küsimus üleilmne ja piirkondlik julgeolek. Kahtlemata mõtlevad kõik praegu Süürias valitsevale olukorrale. Eesti peab keemiarelva kasutamist taunimisväärseks. Sellele rünnakule tuleb reageerida. Rünnaku korraldajad tuleb vastutusele võtta. Rikkumistest ei saa mööda vaadata.

Mis puudutab meie julgeolekut, siis me hindame Ameerika Ühendriikide pühendumist meie piirkonnale ja Euroopale tervikuna ning peame Ameerika Ühendriikide jätkuvat osalemist Euroopa julgeolekus väga tähtsaks.

Need Atlandi-ülesed julgeolekusidemed on ainulaadsed ja kestvad, nagu ka nende sidemete aluseks olevad ühised väärtushinnangud. NATO liitlasena suhtub Eesti tõsiselt oma vastutusse meie ühise kaitse eest. Me osaleme praegu ja edaspidi NATO missioonil Afganistanis. Me kulutame kaks protsenti oma SKPst kaitsele.

Peame vajalikuks säilitada tugevad Atlandi-ülesed sidemed ka teistes valdkondades, nagu kaubandus, küberkuritegevus ja energiajulgeolek. Ma ootan mõttevahetust kõigil neil teemadel ning ka arutelu selle üle, mida me saaksime koos teha meie ühiste väärtuste – demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete – edendamiseks rahvusvahelisel tasandil.

Me teeme juba koostööd meist idas ja lõunas asuvates riikides, näiteks Ukrainas, Moldovas, Gruusias ja ka Tuneesias. Olen kindel, et see üleilmne koostöö, mille eesmärk on aidata riikidel minna autoritaarselt režiimilt üle demokraatlikule riigikorraldusele, laieneb tulevikus.

Viimasel ajal on palju räägitud pööretest. Täna näeme Ameerika Ühendriikide tähelepanu pöördumist – seekord Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnale. Meie piirkond on Euroopas üks turvalisemaid, stabiilsemaid ja jõukamaid. Oleme uhked, et kuulume sellesse piirkonda. Oleme uhked ka enda ja Ameerika Ühendriikide partnerluse üle ning oma liidu ja Ameerika rahva kestva sõpruse üle.


PRESIDENT OBAMA: Proua president.


PRESIDENT GRYBAUSKAITÈ: Sel teemal jätkates tahaksin rõhutada, et piirkondlikust julgeolekust rääkides räägime piirkonna majanduslikust julgeolekust. Selles valdkonnas, eriti mis puudutab energiajulgeolekut, on Ameerika Ühendriikidel väga oluline roll.

Meie piirkonnas – Vilniuses – on juba avatud NATO energiajulgeolekukeskus. Kahepoolselt koos Ameerika Ühendriikidega avati tuumaohutuskeskus. Ja see on tähtis, sest me paikneme NATO ja mõningate ebaturvalisemate piirkondade piiril. See on ka põhjus, miks Ameerika Ühendriikide osalemine on kogu meie piirkonna jaoks nii oluline.

Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistujana tegutseme aktiivselt selle nimel, et alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Mul on väga hea meel, et üks kohtumine on juba toimunud, ja me kavandame oktoobriks teist kohtumist. Leian, et sedalaadi suhete kiire arendamine ning tõhusa ja kasuliku tulemuse saavutamine pakub meie kõigi – nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa – jaoks mitmesuguseid uusi võimalusi. Loodan, et me jõuame kiiresti eesmärgini.

Uute sõjaliste ülesannete kõrval püüame võidelda ka uute majandus- ja küberprobleemidega, mis meie piirkonda pidevalt tabavad. Ma tahan öelda, et me näeme sellist agressiivsust ja uut laadi probleeme oma piirkonnas peaaegu iga päev. Seetõttu võin ka kinnitada, et Balti riikide ja Põhjamaade koostöö on uudne nähtus, ma ütleksin lausa, et oma usaldusväärsuse tõttu Euroopas ainulaadne, ning et me oleme Ameerika Ühendriikidele strateegilised partnerid.


PRESIDENT OBAMA: Härra president.


PRESIDENT BĒRZIŅŠ: See nädal on Ameerika rahva jaoks oluline: Washingtoni protestimarsist möödub 50 aastat. Meie meenutame 15 aasta möödumist Balti-Ameerika harta allkirjastamisest. Praegu on õige hetk vaadata tagasi ja liikuda edasi.

Me oleme tänulikud, et olete oma ametiajal pühendunud Balti riikide eesmärkidele – Ameerika Ühendriikide juhitud sõjalistele õppustele Balti riikides –, Afganistani põhjapoolsele varustusvõrgule. Briti-Ameerika Freedom Fund aitab Balti riikide tudengeid Ameerika ülikoolidesse õppima.

Me näeme ühist tulevikku, olles samal ajal väga aktiivsed Euroopas – 1. jaanuaril liitume euroalaga. Lisaks tegutseme selle nimel, et saada OECD liikmeks. Kõige olulisemaks peame muidugi Euroopas uute võimaluste otsimist, tuginedes oma varasematele kogemustele. Keskendume Kesk-Aasia riikidele ja ka idapartnerlusega hõlmatud riikidele. Eriti tähtis on see suhetes Afganistaniga – selle riigi rahumeelsel arendamisel.

Läti on kriisi ületanud, kuid meil on veel vaja väga palju ära teha. NATO tõeliselt tugeva toetuse ja Ameerika Ühendriikide kui partneri abil saame edasi liikuda. On ilmne, et tänane kohtumine annab tunnistust Ameerika Ühendriikide ja Balti riikide kestvast vastastikusest huvist. Me oleme uhked, vabad ja rahumeelsed riigid.

/---/