- Reset + PDFPrindi

820. K. Terrase nimetamine ja P. Jahilo tagasikutsumine

10.08.2016

1. Nimetan Kaili Terrase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures, asukohaga Haagis alates 1. augustist 2017.

2. Kutsun tagasi Peep Jahilo, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures 31. juulil 2017.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 12.08.2016, 2