- Reset + PDFPrindi

814. R. Kruuvi nimetamine ja V. Lubi tagasikutsumine

01.07.2016

1. Nimetan Riho Kruuvi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks India Vabariigis, asukohaga New Delhis.

2. Kutsun tagasi Viljar Lubi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku India Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 05.07.2016, 5