- Reset + PDFPrindi

815. J. Jõesaar-Ruusalu nimetamine ja S. Tiigi tagasikutsumine

01.07.2016

1. Nimetan Janne Jõesaar-Ruusalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Islandi Vabariigis, asukohaga Oslos.

2. Kutsun tagasi Simmu Tiigi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Islandi Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 05.07.2016, 6