- Reset + PDFPrindi

817. M. Koka tagasikutsumine

01.07.2016

Kutsun tagasi Marten Koka, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ning Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis..

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 05.07.2016, 8