- Reset + PDFPrindi

819. K. Sillaste-Ellingu nimetamine ja L. Lepiku tagasikutsumine

10.08.2016

1. Nimetan Kyllike Sillaste-Ellingu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juures, asukohaga Brüsselis alates 1. augustist 2017.

2. Kutsun tagasi Lauri Lepiku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juures 31. juulil 2017.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 12.08.2016, 1