- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Tallinna Ülikooli rektori, professor Tiit Landi ametisseastumise puhul Tallinnas 11. mail 2011

11.05.2011

Austatav rektor,
lugupeetav Tallinna Ülikooli akadeemiline pere,
mu daamid ja härrad,
head sõbrad.

 

Mul on äärmiselt hea meel panna täna Tallinna Ülikooli rektori ametiraha kaela oma ammusele tuttavale, tagasi Eestisse koju tulnud tõelisele talendile, professor Tiit Landile.

Ma soovin uuele rektorile ja kogu Tallinna Ülikoolile edu ning uute sihtide seadmist.

Sest just uusi sihte peamegi täna silmas pidama. Eriti Tallinna Ülikool, keda väga ei peaks kammitsema aastakümnete või -sadade pikkune ajalugu; keda ei pidurda traditsioonid, mida kasutatakse kergekäeliselt ettekäändena muutuste tõrjumisel.

Arutelu Eesti kõrghariduse tuleviku üle on kogumas uut hoogu. See on paratamatu, kuivõrd demograafilisi tõsiasju ja üha tihenevat konkurentsi Euroopa ühtsel haridusmaastikul pole võimalik eirata.

Neid arutelusid veab uus minister, kes kunagise rektorina adub väga hästi kõiki väljakutseid, mis Eesti kõrghariduse ees täna ja viie aasta pärast seisavad.

Ülikoolimaastiku põhimõtteliseks korrastamiseks näib valmis olevat ka Tartu Ülikool. Kuidagi teisiti pole võimalik võtta Tartust lähtuvaid viimase aja väljaütlemisi, mis peegeldavad rahulolematust pideva jutu, ent nappide tegude üle.

Olen veendunud, et rektor Tiit Land liitub võrdse partnerina käimasolevasse arutellu ja aitab kaasa, et arutelu jõuaks otsusteni.

Iga rektor peab tänases Eestis tõusma hommikul üles küsimusega: mida olen ma teinud ja mida saan ma täna teha selleks, et Eesti noorte esimene eelistus ülikooli valikul oleks Eesti ülikool.

Ja teiseks ei tohi temas kustuda idealism, et just Eesti ülikool võiks pakkuda maailma parimat haridust.

Vähemat tahta oleks kapitulatsioon ja Eestis peituva potentsiaali alahindamine.

Meie kõigi kohus ja vastutus on pakkuda oma võimekamatele noortele parimaid õppetingimusi. Meie kohustus on tuua Eestisse, uuesti või tagasi, parimaid teadlasi ja õppejõude.

Vähemat ei saa ega tohi me tahta, vähema nimel pole mõtet pingutada.

Sest palju raha kulub ühe väikese keele- ja kultuuriruumi kõrgharidussüsteemi ülalpidamisele niikuinii. Tehkem siis need kulutused viisil, mis end pikas perspektiivis ära tasuvad ja Eesti riigi kestlikkust kinnistavad.

Ma tänan lahkuvat rektorit, Vabariigi Presidendi mõttekoja liiget professor Rein Rauda, kelle töö vilju Tallinna Ülikooli juhtimisel me näeme alles aastate pärast.

Siis, kui Tallinna Ülikooli vilistlased hakkavad langetama Eesti elu muutvaid otsuseid. Siis, kui saavad valmis praegu kerkivad õppehooned.

Ma tänan professor Rauda, sest juhi, teadlase ja eelkõige kodanikuna oli ja on ilmselt üks kõige aktiivsemaid kaasarääkijaid Eesti vaimu- ja haridusmaastiku kujundamisel. Seegi on rektori töö.

Olen veendunud, et rektor Tiit Land teeb rektori tööd hästi ja pühendumisega. Täpselt nii, nagu ta on olnud sihikindel ja edukas kõigis varasemates tegemistes.

Soovin jõudu uuele rektorile. Soovin edu Tallinna Ülikoolile.