- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves Eesti Piirvalve 90. aastapäeval Tallinnas 1. novembril 2012

01.11.2012

Head sõbrad,


Eesti on tõestanud, et peame oluliseks nähtavat, usutavat ja heidutavat riigikaitset, mis aitab Eestil püsida. Ent kõik me ju teame, et oma riigi kaitse ei ole vaid sõjaline küsimus. Just täna ja siin on õige aeg ja koht meenutada, et Eesti ja meie inimeste julgeolek on täpselt nii hästi kaitstud, kui kindlalt on hoitud Eesti siseturvalisus.

Üheks ametiks liidetud kodakondsus- ja migratsioonivaldkond, piirivalve ja politsei on koos päästeameti ja kaitsepolitseiga Eesti siseturvalisuse valvurid, kes seisavad Eesti õigusriigi müüril.

Olen aastate jooksul kohtunud äärmiselt professionaalsete, haritud, pühendunud ja leidlike piirivalvurite ning politseinikega, mitmeid teie seast on Eesti iseseisvuspäeva eel tänanud ka riigi teenetemärkidega.

Teile kuulub minu kui presidendi ja kui kodaniku usaldus.

Eesti edu arvutikuritegude avastamisel või nutikus piiri valvamisel on paljudele riikidele eeskujuks ja siia tullakse õppima. See on tugev tunnustus, eriti, kui meenutame seda rasket algust numbritega 20 aastat tagasi.

Meie piirivalvurid on andnud mõistele kindel piir 21. sajandile kohase tähenduse. Piir on hästi valvatud, selleks on õppinud mehed ja kaasaegne tehnika, mida kinnitab ebaseaduslike piiriületajate kiire tabamine ja väga ladus rahvusvaheline koostöö. Ent teisalt on tagatud isikute vaba liikumine, mis vastab Schengeni viisaruumi põhimõtetele.

Lugupeetavad külalised,

Samas kordan seda, mida olen ennegi öelnud: siseturvalisuse hoidjad peavad olema kodanikele lähedal, nähtavad ja seaduslikult jõulised. Muuhulgas on selleks vajalikud senisest paremad riskianalüüsid ning ohuhinnangutes tuleb keskenduda ka avalikule turvatundele.

Ent mida täna ja siin eriliselt tähtsaks pean, on see, et Eesti sisejulgeolekut kaitsvatel – ja seega meie kõigi turvalisust kaitsvatel – ametnikel oleks endal vajalik kindlustunne.

Esmalt muidugi teie endi kindel veendumus, et politsei ja piirivalve suudavad anda Eestile ja meie inimestele turvatunde ning kui see mingil põhjusel kõikuma lööb, siis on teil piisavalt tarkust ja jõudu, et see taastada.

Kindlustunne tähendab sedagi, et ametkondlikud suured muudatused on ratsionaalsed, parimal viisil selgitatud, need annavad jõudu juurde ega võta vähemaks tööindu.

See tähendab kindlustunnet, et teil on parimad võimalikud juhid, kes oskavad seista Eesti turvalisuse, aga sama kirglikult ka oma alluvate eest.

See tähendab ka teadmist, et riik, keda te teenite, ei suhtu raamatupidajaliku külmusega oma korrakaitsjate palgamuresse. Ning kui keegi ründab riiki esindavat korrakaitsjat, siis tähendab see riigi ründamist ja riik karistab süüdlast reaalselt.

Luban teile, et presidendina on need ka minu mured ja ma seisan selle eest, et need lahenduse leiaksid.

Ma tänan teid kõiki teie senise teenistuse eest ja kummardan teie lähedaste ees, kes on teid toetanud ja mõistnud. Selline toetus on hädavajalik.

Tänan.