- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves NATO õppusel Steadfast Juncture 5. novembril 2012

05.11.2012

Ohvitserid,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!


Lubage mul teid kõiki Eestis tervitada. Õppuste Steadfast Juncture võõrustamine Eestis ja NATO reageerimisjõududega koostöö tegemine on meie jaoks väga tähtis, nagu te võite ette kujutada. Me ei võta NATOt iseenesestmõistetavana. Pigem näeme selles väga olulist julgeolekutagatist ebakindlas maailmas. Me hindame NATO siinolekut väga kõrgelt. Need õppused suurendavad NATO nähtavust nii siinsete elanike kui ka nende jaoks, kes siin ei ela; need muudavad NATO vähem abstraktseks ja tugevdavad meievahelisi sidemeid alliansis.

NATO uues strateegilises kontseptsioonis rõhutatakse alliansi kolme peamise ülesande seas kollektiivkaitset. Siiani suunati aga suurem osa meie tegelikest jõupingutustest ja energiast Afganistanile, mis on olnud NATO seni ulatuslikem ja pikaajalisim võitlus. 2014. aastal see operatsioon lõpeb, kuid NATO operatsioonid tervikuna jätkuvad. Me elame ettearvamatus maailmas.

Meie ees on otsustav küsimus: kuidas tagada NATO suutlikkus reageerida kriisidele ja säilitada praegune operatiivne valmisolek? Kuidas säilitada Afganistanist lahkumise järgsel ajal need kogemused, mida meie sõjaväelased on Afganistanis ühiselt omandanud nii sõjapidamise kui ka julgeolekusektori reformimise valdkonnas? Kuidas hoida alal Afganistanis viimase kümnendi jooksul välja kujunenud koostalitlusvõime standardid ning logistika-, meditsiini- ja luureteenistuste koostöö? See loetelu jätkub.

Me oleme näinud palju vaeva, et nii kaugele jõuda. Selles on meid aidanud meie ühised võitlused. Me peame jätkama kaht tegevust, milles me edukad oleme.

Esiteks peame jätkama sõjalist planeerimist. NATO juhtimisstruktuur on hästi paigas. See peaks olema jätkuvalt aktiivne ka pärast Afganistanist lahkumist. Ning plaane tuleks teha nii tõenäoliste kui ka mustade stsenaariumide jaoks.

Teiseks tuleks jätkata rahvusvahelisi õppusi. Need tagavad edu. Me ei peaks siin kurssi muutma, vaid jätkama samal viisil, sest just nii saame säilitada meie sõdurite tegeliku koostalitlusvõime.

Me ei ole teelahkmel. Me oleme õigel teel ja peame seda mööda edasi liikuma. Steadfast Juncture on selge tõend selles piirkonnas ja kaugemalgi elavatele inimestele, et NATO on tõepoolest siin, et sõjaline võimekus on oluline ja et kollektiivkaitset võetakse tõsiselt. Tänan teid!