- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Tallinna Tehnikaülikooli rektori inaugureerimisel

30.08.2010

Austatav rektor,
hea akadeemiline pere,
mu daamid ja härrad.

 

Eesti Arengufondi eelmisel nädalal avaldatud raport edastas Eesti otsustajatele ja laiemale avalikkusele selge sõnumi: Eesti teadmistepõhine majandus vajab tänasega võrreldes oluliselt rohkem loodus- ja täppisteaduse, tehnoloogia ja inseneri eriala ettevalmistusega spetsialiste.

See pole kitsalt Eesti väljakutse. Sama probleem vaevab mitmeid teisi Euroopa riike.

Me pole justkui adunud, et läänemaailma jõukust nautivad inimesed ei huvitu enam valdkondadest, mis panid kunagi aluse Euroopa edule ja rikkusele.

Tõsi, Arengufondi sõnum on suunatud eelkõige poliitikakujundajatele, elukutse valiku lävel seisvatele noortele ja nende vanematele.

Aga see on signaal ka Tallinna Tehnikaülikoolile, et tema roll Eesti edasises arengus muutub üha olulisemaks.

Ülikooli rektori töö tähendab äärmiselt keeruka organisatsiooni juhtimist, paljude tundmatute ja muutuvate väärtustega võrrandi pidevat lahendamist.

Tema kindel käsi peab olema otseühenduses avatud kõrvade ja lahtiste silmadega.

Me elame avatud piiridega maailmas. Meie parimatele noortele on avatud maailma tippülikoolid Euroopas ja Ameerikas. Tallinna Tehnikaülikool ei ole ainus koht, kus õppida maailmatasemel inseneriks või teadlaseks.

Seepärast ma loodan, et Tallinna Tehnikaülikool eesotsas oma rektoriga kehtestab end Eesti kõrgharidusmaastiku korrastamise jõulise eestkõnelejana. Et ta teeb ses valdkonnas tihedat ja sisulist koostööd teiste ülikoolide rektoritega.

Meie riigi ja rahva tulevane edu sõltub suurel määral Eesti kõrgharidussüsteemist.

Meie kõrghariduse tase peab andma meie parimatele noortele motivatsiooni jääda Eestisse. Siis ei pea me muretsema, kas talendid ikka tulevad koju. Siis ei tule meil asuda insenere, täppis- ja loodusteadlasi teistest riikidest sisse tooma.

Ma tänan südamest täna ametist lahkuvat rektorit professor Peep Sürjet, kellega me sageli ühiselt Eesti kõrghariduse ja majanduse probleeme arutasime.

Olen kindel, et rektor Andres Keevallik jätkab neid muutumise ja arenemise protsesse, mis Tehnikaülikooli iseloomustavad ning millest paljutki me siin Mustamäe ja Nõmme vahel oma silmaga näha võime.

Soovin teile kõigile, eriti aga rektor Keevallikule, jõudu ja kõigi võimaluste tarka kasutamist Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Vabariigi hüvanguks.