- Reset + PDFPrindi

60. Sõjaväeliste auastmete andmine

26.03.2014

Kaitseväe juhataja 17. märtsi 2014 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

leitnant

Ragnar Aleksander Jõgi

lipnik

Gunnar Kotkas
Erik Laido
Henry-Kalev Lillipuu
Meelis Loit
Reigo Marosov
Mati Simm
Priit Tamm

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 27.03.2014, 1