- Reset + PDFPrindi

68. Sõjaväeliste auastmete andmine

24.07.2014

Kaitseväe peastaabi ülema Kaitseväe juhataja ülesannetes 11. juuli 2014 ettepanekul annan sõjaväelise auastme nooremleitnant alljärgnevatele tegevväelastele:

Janika Aav
Siim Assi
Marko Heinloo
Robert Huul
Indrek Kaik
Karmen Kirs
Lauri Linntamm
Roman Liskin
Agnes Lukats
Raino-Andre Pius
Maria-Elisabeth Talvistu
Karl Toomet
Andre Uibos
Allar Vallaots

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 36 lg 31.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 01.08.2014, 1