- Reset + PDFPrindi

61. H. Untile ajutise sõjaväelise auastme andmine

26.03.2014

Kaitseväe juhataja 21. märtsi 2014 ettepanekul annan kapten Hare Untile teenistuse ajaks välisriigis majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 27.03.2014, 2