- Reset + PDFPrindi

62. Sõjaväelise auastme andmine

17.04.2014

Kaitseväe juhataja 15. aprillil 2014 ettepanekul annan leitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservväelastele:

Mihkel Helemaa
Triinu Keskpaik
Liis Maarand
Matis Martens
Laur Särg

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 22.04.2014, 5