- Reset + PDFPrindi

70. Sõjaväelise auastme andmine

11.08.2014

Kaitseväe juhataja asetäitja 7. augusti 2014 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme nooremveebel Georg Allikule.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 12.08.2014, 9