- Reset + PDFPrindi

85. A. Heinsalu ametisse nimetamine

13.03.2015

1. Nimetan Alo Heinsalu (isikukood 35807270219) Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks alates 7. aprillist 2015, asukohaga Tallinn.

2. Määran Alo Heinsalu kuupalgamääraks 3750 eurot.

3. Alo Heinsalu teenistusstaaž 6. aprilli 2015 seisuga on 22 aastat, 3 kuud ja 27 päeva.

4. Ametikohale nimetamisel Alo Heinsalule katseaega ei kohaldata.

5. Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 16 lg 8, § 21 lg 1, § 22 lg 1, § 23 lg 1, § 26 lg 1,
Heinsalu 10.03.2015 avaldus.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 17.03.2015, 7