- Reset + PDFPrindi

84. S. Raie ametist vabastamine

13.03.2015

1. Vabastan Siim Raie (isikukood 37709022210) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 5. aprillil 2015 tema omal soovil.

2. Maksta Siim Raiele hüvitist kasutamata põhipuhkuse 16 kalendri-päeva eest.

3. Maksta Siim Raiele preemiat ühe kuupalga ulatuses teenistusalaste saavutuste eest.

4. Anda Vabariigi Presidendi Kantselei juhtimine ja asjaajamine üle Alo Heinsalule. Üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

5. Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 43 lg 1, § 87 lg 1,
S. Raie 26.01.2015 avaldus.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 17.03.2015, 6