- Reset + PDFPrindi

88. Sõjaväelise auastme andmine

15.06.2015

Kaitseväe juhataja 12. juuni 2015 ettepanekul annan kapteni sõjaväelise auastme Tõnis Kargile ja Armin Maule.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 16.06.2015, 10