- Reset + PDFPrindi

82. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

03.03.2015

Kaitseväe juhataja 20. veebruari 2015 ettepanekul annan kapten Toomas Rebole majori ning nooremleitnant Keio Usaile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 05.03.2015, 2