- Reset + PDFPrindi

87. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

01.06.2015

Kaitseväe juhataja 27. mai 2015 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

kolonelleitnant Mart Vendlale koloneli ajutise sõjaväelise auastme;

kaptenmajor Liivo Laanetule kaptenleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
kaptenmajor Tarmo Sepale kaptenleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

major Priit Averkinile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Kuldar Keskülale kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Mikk Pukile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Marek Värgile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Raigo Puusepale majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Raido Sarematile majori ajutise sõjaväelise auastme;

leitnant Aimar Pruulile kapteni ajutise sõjaväelise auastme;

nooremleitnant Roland Murofile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 03.06.2015, 8