- Reset + PDFPrindi

79. Sõjaväeliste auastmete andmine

05.02.2015

Kaitseministri 14. jaanuari 2015 ja kaitseväe juhataja 3. veebruari 2015 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

kindralleitnant

Riho Terras

brigaadikindral

Artur Tiganik

kommodoor

Igor Schvede

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5, § 26.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 10.02.2015, 1