- Reset + PDFPrindi

78. S. Raiele põhipalga määramine

26.01.2015

Määran Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Siim Raie põhipalgaks 3750 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2015.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 34 lg 1.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 28.01.2015, 1