- Reset + PDFPrindi

77. L. Mäepalule sõjaväelise auastme andmine

17.12.2014

Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2014 ettepanekul annan seersant Lauri Mäepalule nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 18.12.2014, 5