- Reset + PDFPrindi

President Ilves tutvus maailma suurima tehnilise küberõppusega Tallinnas

President Ilves tutvus maailma suurima tehnilise küberõppusega Tallinnas © Locked Shields 2016

21.04.2016

President Toomas Hendrik Ilves tutvus täna NATO küberkaitsekeskuse korraldatava rahvusvaheliselt suurima reaalajas toimuva tehnilise küberõppusega "Locked Shields 2016", millel on 19 riigist 550 osalejat, kes kasutavad tegelikkusele lähedasi tehnoloogiaid, arvutivõrke ja rünnakumeetodeid.

"Koostöö erinevate riikide ja NATO struktuuride vahel on meie edukuse võti, kui peame vastu seisma küberohtudele," tunnustas president Ilves õppusel osalejaid. "Kuigi õppuse stsenaarium on väljamõeldud, ei ole väljamõeldud küberohud, millega me igapäevaselt silmitsi oleme. Tegelik peab olema ka meie valmisolek ja võimekus neid ohte tõrjuda, kaitsta küberrünnakute korral enda võrke ja taristut."

"Inimestevahelist usaldust ei saa kriisiolukorras tühjalt kohalt tekitada. Liitlasriikide küberkaitsjate koostööd, kontakte ja usaldust luuakse just selle õppuse raames. Et juhul kui NATO-t päriselt rünnatakse – nagu Eesti koges seda ise kevadel 2007 – oleks allians veelgi paremini valmis end kaitsma," sõnas riigipea.

"Locked Shields" stsenaariumi kohaselt kaitsevad õppusel osalevad meeskonnad fiktiivse riigi arvutivõrke ja infosüsteeme. Eesmärk on anda realistlik ettekujutus sellest, kui suure mõjuga võivad olla küberintsidendid ning kui keerukaid meetmeid on vaja nende lahendamiseks, ning treenida võimekust päriselus tegelikke riike ja kriitilisi infosüsteeme kaitsma. NATO Küberkaitsekoostöö Keskus korraldab õppust "Locked Shields" alates aastast 2010. Täpsema info õppuse koht leiab veebiküljel https://ccdcoe.org/locked-shields-2016.html.


Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks ning keskendub rakendusuuringutele, analüüsidele, info jagamisele ning koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas. Küberkaitsekeskuse liikmelisus on avatud kõigile NATO liikmetele. Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik on keskuse sponsorriigid, Austria ja Soome on liitunud partnerriikidena. Keskust rahastavad ja mehitavad liikmesriigid ning see ei kuulu NATO sõjalisse struktuuri.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond