- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President alustas konsultatsioone õiguskantsleri kandidaadi esitamiseks

25.11.2014

President Toomas Hendrik Ilves alustas täna parlamendierakondadega konsultatsioone, et esitada Riigikogule õiguskantsleri kandidaat, kes pälviks parlamendi toetuse.

Riigipea kohtus Urmas Reinsaluga Isamaa ja Res Publica Liidust, Kadri Simsoniga Keskerakonnast, Kristen Michaliga Reformierakonnast ja Karel Rüütliga Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Ta tutvustas parlamendierakondade esindajatele oma tegevust õiguskantsleri kandidaadi leidmisel ning arutas võimalust esitada õiguskantsleri kandidaadiks Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise.

Justiitsministeeriumis avaliku õiguse osakonna juhatajana, Riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaadijuhatajana, Riigikontrolli peakontrolörina ja Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professorina töötanud Ülle Madise on märtsist 2009 Vabariigi Presidendi õigusnõunik ja septembrist 2011 töötab ta ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas riigiõiguse professorina. Ülle Madise on osalenud Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel 2002 ja 2008 ning on 2012. aasta väljaande peatoimetaja.

"Ülle Madise on tunnustatud riigiõiguslane, sihikindel jurist, kellele on iseloomulikud objektiivne vaade, täpne sõna ja lepitav hoiak ning kes tajub selgelt kaasaegse ühiskonna vajadusi," sõnas president Ilves. "Ta oleks nii tugev õiguskantsler kui ka õiglane ombudsman."

Riigipea otsustab õiguskantsleri kandidaadi esitamise lähiajal. Õiguskantsleri nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.

Senise õiguskantsleri Indrek Tederi ametiaeg lõpeb märtsis 2015.


Õiguskantsler on põhiseaduse kohaselt ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon. Tema peamine põhiseadusest tulenev ülesanne on kontrollida, et seadused ja määrused oleksid põhiseaduse ja teiste seadustega kooskõlas.

Tema ülesanded, mis tulenevad õiguskantsleri seadusest on kontrollida, et avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei rikuks inimese põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi, seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava; kinnises asutuses viibivat inimest ei koheldaks alandavalt, julmalt ega ebainimlikult; laste õigused oleksid kaitstud, laste õigusi puudutavad seadused oleksid põhiseadusega kooskõlas ja lasteasutuste tegevus oleks seaduslik. Õiguskantsler tegeleb ka laste õiguste edendamise ja teavitustööga.

Õiguskantsleri teised seadustest tulenevad ülesanded on anda arvamusi Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes; vastata Riigikogu liikmete arupärimistele; vastata Riigikogu liikmete kirjalikele küsimustele; teha ettepanekuid puutumatuse äravõtmiseks; algatada distsiplinaarmenetlusi kohtunike suhtes; lahendada diskrimineerimisvaidlusi; anda arvamusi õigustloovate aktide eelnõudele.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229