- Reset + PDFPrindi

President Ilves: Põhjamaadel ja Eestil on juhtiv roll e-riigi süsteemide väljaarendamisel

President Ilves: Põhjamaadel ja Eestil on juhtiv roll e-riigi süsteemide väljaarendamisel © Marek Unt

25.04.2014

"Uuenduslikult mõtlevad ja hea e-riigi arendamise kogemusega Põhjamaad ja Balti riigid peaksid olema Euroopa Liidu digitaalstrateegia eesmärkide praktilisel rakendamisel esirinnas," ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Tallinnas Põhjamaade Digitaalstrateegiate Päeva avamisel.

Riigipea tutvustas konverentsil viibijatele Eesti e-riigi võimalusi, turvalisust ja tugevusi ning tõdes, et võtmeküsimuseks hästi toimivate e-lahenduste väljatöötamisel on turvaline digitaalne identiteet. "Me peaksime pürgima selle poole, et Põhjamaades ja Balti riikides oleks ühiselt aktsepteeritav digiallkirjade süsteem, mis võimaldaks koostööd erinevate e-teenuste pakkumisel. Eesti ja Soome juba sõlmisid eelmisel aastal lepingu, mis võimaldab pakkuda mõlema riigi kodanikele sarnaseid digiteenuseid, muuhulgas ka luua tulevikus ühine digiretseptisüsteem," lausus president Ilves.

Rääkides Põhjamaade ja Balti riikide koostööst tõdes riigipea: "Siin piirkonnas, meil ja Põhjamaades, on olemas eeldused, nii tehnilised kui ka ühiskondlikud, et tihedama e-teenuste alase koostööga edasi minna. Aastate pärast võiks piirideülene e-teenuste süsteem jõuda kogu Euroopasse. Aga see nõuab ka poliitilist, mitte ainult tehnoloogilist valmisolekut."

Põhjamaade Digitaalstrateegiate Päev toimub Eestis esmakordselt ja see kuulub rahvusvahelise info- ja kommunikatsioonitehnoloogianädala "Estonian ICT Week 2014" programmi. Põhjamaade Digitaalstrateegiate Päeval on Taanil, Norral, Rootsil, Soomel ja Eestil võimalik kogemusi vahetada, üksteiselt õppida ning võrrelda oma digitaalstrateegiaid.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229