- Reset + PDFPrindi

President Ilvese juhitav rahvusvaheline ekspertide kogu arutab vaba ja avatud interneti arengut

03.05.2014

President Toomas Hendrik Ilvese juhtimisel koguneb 4. ja 5. mail Dubais rahvusvahelise internetti haldava organisatsiooni ICANN (Interneti Nimede ja Numbrite Määramise Korporatsioon) poolt kokku kutsutud ekspertide kogu, eesmärgiga arutada internetiga seotud globaalseid väljakutseid ning säilitada küberruum riigipiiride ülese vaba infoliikumise ruumina.

Ekspertide kogu, mille liikmed kutsus Eesti riigipea esimest korda kokku mullu detsembris Londonis, arutab nüüd kõrgetasemelise raporti kavandit, milles on kaardistatud internetiga seotud globaalsed väljakutsed ja küberruumi arengu võimalikud tulevikusuunad ning põhimõtted. Suurt tähelepanu pööratakse avatud ja vaba interneti kaitsele olukorras, mil väljendusvabadus internetis on sattunud kasvava surve alla, muu hulgas suuremaid regulatsioone ja piiranguid nõudvate autoritaarsete riikide poolt.

Kogusse kuuluvad valitsuste, kodanikuühiskonna, erasektori, rahvusvaheliste organisatsioonide ja IT-kogukonna 19 esindajat üle maailma, kes tegutsevad oma organisatsioonilisest kuuluvusest sõltumatult. Nende seas on ka Google'i asepresident Vint Cerf, kes hiljuti ütles intervjuus Eesti Päevalehele: "... interneti valitsemisel on meie ees palju tundmatut. Me peame looma protsessid – mitte tingimata asutused või organisatsioonid –, mille kaudu saame ettetulevaid probleeme lahendada. Mõtleme sellise protsessi välja, mis on vastuste otsimiseks kõigile vastuvõetav viis."

President Ilvese sõnul on vajalik laiahaardelise ekspertide kogu abiga luua üldised suunad ja lahendused internetivabaduse tagamiseks ning kindlustada edasine võimalus riigipiire ületava, globaalse virtuaalruumi säilitamiseks ja arendamiseks.

Eesti riigipea on korduvalt rõhutanud globaalse internetivabaduse, sealhulgas sõnavabaduse ning info kättesaadavuse olulisust ning viidanud autoritaarsete riikide soovile luua ja rakendada internetivabadust piiravaid regulatsioone: "Nad väidavad, et piirangud küberruumis on vajalikud küberkuritegevuse ja küberterrorismiga võitlemiseks, kuid tegelikkuses takistavad nad sellega oma kodanike vabadust."


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229