- Reset + PDFPrindi

"Ilves: Mart Laar ei vaja sooja kohta", Eesti Päevaleht

22.04.2013

Kärt Anvelt


Hendrik Ilvest muudavad tigedaks osade poliitikute jutud, et Mart Laar pole piisavalt töövõimeline.


Miks te loobusite oma sõ­nadest mitte esitada kõrgetes­se riigiametitesse poliitikuid, sest nüüd arutab riigikogu ik­kagi teie ettepanekut nimeta­da Eesti Panga nõukogu esime­heks IRL-i auesimees Mart Laar?

Mina lubasin parlamendifrakt­sioonidele mullu talve hakul, et põhiseaduslike institutsioonide juhtide ametikohti ei jagata koalitsioonierakondade kokkuleppega ja põhi­seaduslikke institutsioone ei politiseerita. Lubasin, et kõigi minu esi­tatud kandidaatide puhul on ainsaks kriteeriumiks asjatund­likkus. Neid lubadusi olen ma pidanud. See aga ei tähenda, et mitte kunagi ei tohiks vali­tuks osutuda keegi, kes kuulub või on kuulunud mõnda era­konda ja on samal ajal mingis valdkonnas asjatundlik. Loodan, et mõistate vahet.

Riigikontrolöriks esitasin Tartu ülikooli endise rektori Alar Karise ja parlament nime­tas ta ametisse. Keegi ei arva, et Alar Karis on poliitik. Rii­gikohtu esimehe kandidaadi­na esitasin parlamendile Priit Pikamäe, samuti poliitiliselt sõltumatu erakordselt tugeva ja professionaalse juristi. Mis puudutab Mart Laari, siis jah, ta on ühe erakonna auesimees, aga teisalt kõigile silmnähta­valt tegevpoliitikast eemale ja kõrvale tõmbunud. Oleks sisepoliitiliselt asjatundmatu nimetada Mart Laari veel april­lis 2013 päevapoliitikuks.


Ikkagi jääb mulje, et just teie teete presidendina teoks Reformierakonna ja IRL-i min­gi kokkuleppe leida Mart Laa­rile soe koht?

Vale. Mart Laar ei vaja soo­ja kohta, tal on ju riigikogu liikme töökoht. Eesti Panga nõukogu esimeheks sobib ta minu ja loodetavasti ka parla­mendi enamuse hinnangul aga kahekordse peaministri ning iseseisvuse taastanud Eesti majandusreformide ühe käimatõmbaja kogemuse tõttu. Sel kogemusel ja nendel teadmistel ei saa lasta niisa­ma seista.


Keskerakond on viidanud Mart Laari tervislikule seisu­korrale. Kas teie olete kindel, et tema tervis peaks uuele ame­tile vastu?

Olen küll. Tal on jätkuvalt terane mõistus ja vahe pilk, ta on endiselt visa ja tahtejõuline. Mind solvavad ja muuda­vad tigedaks jutud, et Mart Laar ei ole töövõimeline või et Eesti Pank muudetakse hooldekoduks. See on julm ja vastik.

Näib, nagu osa Eesti polii­tikuid arvavad, et kui inimene on näiteks insuldi järel ratas­toolis, siis ei tohiks ta ühis­konnas kaasa rääkida. See on ebaõiglane ja Lääne kultuu­riruumile, kuhu Eesti ome­ti kuulub, täiesti ebakohane suhtumine.

Ainuüksi ratastool ei võta inimeselt aktiivsust ning ühiskonnas kaasategutsemise õigust ja oskust.


Artikkel Eesti Päevalehe veebilehel.