- Reset + PDFPrindi

"Presidendi tervitus", Sakala

23.03.2013

Hää «Sakala» toimetus!


Üks korralik Eesti ajaleht, nagu seda on «Sakala», peab olema hariv, lugejat võimalikult erapooletult informeeriv ja elu edendav. Tunneme tänapäeval just sellisest ajakirjandusest üha enam puudust. Hoolimata sellest et meie ajalugu, ajalehe «Sakala» lugu sealhulgas, just nende eesmärkide hoidmise tarvilikkusest kõneleb.

Oma lugejatesse vaid austuse ja usaldusega suhtudes suudame suuri asju korda saata. Nii õpetas ju Eesti enda ajakirjandus meid piltlikult öeldes maailma lugema, kaasa mõtlema ja arutlema, juhtis meid iseolemist taotlema ja oma riiki looma.

Teie, head sõbrad, teate seda väga hästi ning teete lugejat austavat ajakirjandust, mis kutsub kaasa mõtlema ja kaasa rääkima.

Minu perekond on Sakalamaa ajalehega seotud juba XIX sajandist (seda kirja pannes tundub see uskumatult pika ajana), tavaliselt lugeja ja vahel ka kirjasaatjana. Luban oma pere traditsioone hoida — teie head ajalehte ikka edasi lugedes ning, kes teab, ehk taas kord ka mõnd kaastööd saates.


Teie lugeja,
Toomas Hendrik Ilves


Artikkel Sakala veebilehel.