- Reset + PDFPrindi

822. M. Mõttuse nimetamine ja M. Haljase tagasikutsumine

24.08.2016

1. Nimetan Marin Mõttuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Aserbaidžaani Vabariigis, asukohaga Ankaras.

2. Kutsun tagasi Miko Haljase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Aserbaidžaani Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 26.08.2016, 2