- Reset + PDFPrindi

791. Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadus

13.06.2016

Riigikogus vastu võetud 8. juunil 2016

Avaldatud RT I, 16.06.2016, 3